Znajdujesz się w: Parkingi


Parkingi budowa parkingu

Znajomy opowiadał mi, że niedaleko miejsca, w którym pracuje buduje się dwa wielkie parkingi. Jeden…

Parkingi parkingi

Przed naszym blokiem wreszcie mają zbudować dwa obiecane parkingi. Będą one służyć mieszkańcom i dostawcom…