Znajdujesz się w: budowa parkingu

Parkingi budowa parkingu

Znajomy opowiadał mi, że niedaleko miejsca, w którym pracuje buduje się dwa wielkie parkingi. Jeden…